Pravila nagradne igre Blukids Koper
1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradnih iger je Maja Jazbec s.p., Arze 1, 6330 Piran (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra, ki jo organiziramo, ni pod domeno družbenega omrežja Facebook. Nagradne igre ne sponzorira, potrjuje ali upravlja Facebook. Facebook je v tem primeru le gostitelj.

2. Kanal nagradne igre

Nagradna igra bo potekala v obliki objave na uradni Facebookovi strani blagovne znamke Blukids Koper: https://www.facebook.com/Blukids-KOPER-101957894976156 Nagradna igra bo potekala od 26. 2. 2022 do vključno 6. 3. 2022, do 21.59.

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je spodbujati komunikacijo in graditi odnose med organizatorjem ter uporabniki družbenega omrežja Facebook ter skrbeti za promocijo in dogajanje/interakcijo na Facebook strani organizatorja.

4. Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni uporabniki omrežja Facebook, ki so fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, v nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni Maja Jazbec s.p., njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, starši, otroci), zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri tako, da pod objavo nagradne igre označijo izbrano osebo s katero bi želeli deliti nagrado ali deliti novico o igri. Nakup ni pogoj za sodelovanje.

V žrebu sodelujejo samo sodelujoči, ki izpolnjujejo zgoraj naveden pogoj. Vsak sodelujoči lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinjajo s pravili in pogoji nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico, da sodelujoče, ki ne delujejo v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz nagradne igre.

5. Žrebanje nagrade

Med vsemi sodelujočimi bo organizator izžrebal pet (5) nagrajence. Žrebanje nagrade ni javno in bo potekalo elektronsko prek avtomatskega računalniškega žreba (https://commentpicker.com/) na dan 6. 3. 2022. Organizator bo nagrajenca o nagradi obvestil z objavo na časovnici Facebook strani Blukids Koper, kjer ga bo pozval, da v nabiralnik Blukdis Koper strani sporoči svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov). Nagrajenec/nagrajenka, mora organizatorju v roku 7 dni od objave o nagradi posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek in naslov) za namen evidence nagrade, se dogovori za osebni prevzem v trgovini Blukids Koper (1. nadstropje Park centra Koper) ali izjemoma se pošlje prek dostavne službe. Sodelujoči jamči, da so podatki, ki jih posreduje za potrebe nagradnih iger, pravilni in resnični.

6. Nagrada

Nagrada obsega: 5x darilni bon 20 EUR za nakupe v Blukids Koper (1. nadstropje Park center Koper) ali v spletni tragovini www.kids-store.si. Nagrade ni mogoče zamenjati, prenesti na drugo osebo ali zahtevati njene denarne protivrednosti.

Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Organizator je tako v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po pravilih te nagradne igre. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drug namen. Podelitev nagrad je dokončna in pritožba nanjo ni mogoča.

7. Davki in akontacija dohodnine

Vrednost nagrade je manjša kot 42 EUR, zato akontacije dohodnine ni treba odvesti.

8. Osebni podatki

Upravljavec osebnih podatkov, ki jih posredujejo udeleženci v nagradni igri, je organizator – Maja Jazbec s.p..

Sodelujoči v nagradni igri soglaša, da lahko organizator osebne podatke udeležencev (ime, priimek, Facebookovo ID-številko) uporablja izključno za:

- izvedbo nagradne igre,
- obveščanje, če bo sodelujoči izžreban,
- pošiljanje nagrade prek dostavne službe (če se za to dogovorita),
- uporabi fotografije in ostale posnetke ob prevzemu nagrade ter ustrezno podpisanemu obrazcu za dovoljenje za javno objavo.

Vsi osebni podatki udeležencev bodo izbrisani po zaključku nagradne igre in izpolnitvi vseh obveznosti organizatorja nagradne igre najpozneje v roku 3 mesecev od dneva prejema nagrade izžrebanca (razen obrazca za dovoljenje za javno objavo fotografije, ki se hrani 5 let).

Organizator se zavezuje, da bo vse osebne podatke obdeloval v skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in le za namene, za katere so bili pridobljeni.

Posamezniku, čigar osebne podatke obdeluje le v namen te nagradne igre, zagotavlja naslednje pravice:

- dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: nameni obdelave, vrste osebnih
podatkov, porabniki ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj, pomen in predvidene posledice take obdelave za vas;
- eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva dana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki), za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
- popravek netočnih osebnih podatkov;
- omejitev obdelave, kadar:
• je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
• oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
• je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
• osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, vi pa jih potrebuje za
uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
- izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
- izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;
- prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;
- da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, če so izpolnjene predpostavke iz 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov;
- pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Udeleženci se z udeležbo v nagradni igri izrecno strinjajo z objavo svojega imena in priimka na družbenem omrežju Facebook: https://www.facebook.com/Blukids-KOPER-101957894976156. Nagrajenec bo z imenom in priimkom objavljen pod objavo za nagradno igro.

9. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
- nedelovanje Facebookove strani blagovne znamke Blukids Koper ter posledice in vzroke nedelovanja,
- nedelovanje Facebookove strani blagovne znamke Blukids Koper, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
- kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, in kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

10. Končne odločbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridružuje pravico sprememb pravil zaradi tehničnih ali komercialnih vzrokov ali zahtev javnosti. V okoliščinah, ki jih ni mogoče predvideti ali preprečiti, se jim izogniti in za katere organizator ni odgovoren, se nagradna igra lahko prekine. Pri spremembah ali prekinitvi nagradne igre bodo sodelujoči obveščeni prek uradne Facebookove strani blagovne znamke Blukids Koper. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na zasebno sporočilo uradne Facebookove strani blagovne znamke Blukids Koper ali pa na elektronsko pošto inf@blukids.si.

Za spore, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Kopru.

11. Veljavnost pravil

Pravila začnejo veljati 26. 2. 2022

Pravila nagradne igre Blukids Koper
1. Organizator nagradne igre

Organizator nagradnih iger je Maja Jazbec s.p., Arze 1, 6330 Piran (v nadaljevanju organizator). Nagradna igra, ki jo organiziramo, ni pod domeno družbenega omrežja Facebook. Nagradne igre ne sponzorira, potrjuje ali upravlja Facebook. Facebook je v tem primeru le gostitelj.

2. Kanal nagradne igre

Nagradna igra bo potekala v obliki objave na uradni Facebookovi strani blagovne znamke Blukids Koper: https://www.facebook.com/Blukids-KOPER-101957894976156 Nagradna igra bo potekala od 26. 2. 2022 do vključno 6. 3. 2022, do 21.59.

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je spodbujati komunikacijo in graditi odnose med organizatorjem ter uporabniki družbenega omrežja Facebook ter skrbeti za promocijo in dogajanje/interakcijo na Facebook strani organizatorja.

4. Sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletni uporabniki omrežja Facebook, ki so fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, v nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni Maja Jazbec s.p., njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, starši, otroci), zunanji pogodbeni sodelavci organizatorja ali njihovi ožji družinski člani.

Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri tako, da pod objavo nagradne igre označijo izbrano osebo s katero bi želeli deliti nagrado ali deliti novico o igri. Nakup ni pogoj za sodelovanje.

V žrebu sodelujejo samo sodelujoči, ki izpolnjujejo zgoraj naveden pogoj. Vsak sodelujoči lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinjajo s pravili in pogoji nagradne igre. Organizator si pridržuje pravico, da sodelujoče, ki ne delujejo v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz nagradne igre.

5. Žrebanje nagrade

Med vsemi sodelujočimi bo organizator izžrebal pet (5) nagrajence. Žrebanje nagrade ni javno in bo potekalo elektronsko prek avtomatskega računalniškega žreba (https://commentpicker.com/) na dan 6. 3. 2022. Organizator bo nagrajenca o nagradi obvestil z objavo na časovnici Facebook strani Blukids Koper, kjer ga bo pozval, da v nabiralnik Blukdis Koper strani sporoči svoje osebne podatke (ime, priimek, naslov). Nagrajenec/nagrajenka, mora organizatorju v roku 7 dni od objave o nagradi posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek in naslov) za namen evidence nagrade, se dogovori za osebni prevzem v trgovini Blukids Koper (1. nadstropje Park centra Koper) ali izjemoma se pošlje prek dostavne službe. Sodelujoči jamči, da so podatki, ki jih posreduje za potrebe nagradnih iger, pravilni in resnični.

6. Nagrada

Nagrada obsega: 5x darilni bon 20 EUR za nakupe v Blukids Koper (1. nadstropje Park center Koper) ali v spletni tragovini www.kids-store.si. Nagrade ni mogoče zamenjati, prenesti na drugo osebo ali zahtevati njene denarne protivrednosti.

Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Organizator je tako v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po pravilih te nagradne igre. Hkrati organizator pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršenkoli drug namen. Podelitev nagrad je dokončna in pritožba nanjo ni mogoča.

7. Davki in akontacija dohodnine

Vrednost nagrade je manjša kot 42 EUR, zato akontacije dohodnine ni treba odvesti.

8. Osebni podatki

Upravljavec osebnih podatkov, ki jih posredujejo udeleženci v nagradni igri, je organizator – Maja Jazbec s.p..

Sodelujoči v nagradni igri soglaša, da lahko organizator osebne podatke udeležencev (ime, priimek, Facebookovo ID-številko) uporablja izključno za:

- izvedbo nagradne igre,
- obveščanje, če bo sodelujoči izžreban,
- pošiljanje nagrade prek dostavne službe (če se za to dogovorita),
- uporabi fotografije in ostale posnetke ob prevzemu nagrade ter ustrezno podpisanemu obrazcu za dovoljenje za javno objavo.

Vsi osebni podatki udeležencev bodo izbrisani po zaključku nagradne igre in izpolnitvi vseh obveznosti organizatorja nagradne igre najpozneje v roku 3 mesecev od dneva prejema nagrade izžrebanca (razen obrazca za dovoljenje za javno objavo fotografije, ki se hrani 5 let).

Organizator se zavezuje, da bo vse osebne podatke obdeloval v skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov in le za namene, za katere so bili pridobljeni.

Posamezniku, čigar osebne podatke obdeluje le v namen te nagradne igre, zagotavlja naslednje pravice:

- dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije: nameni obdelave, vrste osebnih
podatkov, porabniki ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabniki v tretjih državah ali mednarodnih organizacijah, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja, obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter razloge zanj, pomen in predvidene posledice take obdelave za vas;
- eno (brezplačno) kopijo osebnih podatkov v obliki, ki jo določite sami (če je zahteva dana z elektronskim sredstvom za komunikacijo in ne zahtevate drugače, se kopija zagotovi v elektronski obliki), za dodatne kopije, ki jih zahtevate, lahko zaračunamo razumno pristojbino ob upoštevanju stroškov;
- popravek netočnih osebnih podatkov;
- omejitev obdelave, kadar:
• je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
• oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
• je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahtevate omejitev njihove uporabe;
• osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, vi pa jih potrebuje za
uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
- izbris vseh osebnih podatkov (pravica do pozabe), če so izpolnjene predpostavke iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, predvsem pa kadar prekličete privolitev za obdelavo osebnih podatkov;
- izpis osebnih podatkov v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, s pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas mi pri tem ovirali;
- prenehanje uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;
- da za vas ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, če so izpolnjene predpostavke iz 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov;
- pravico, da zoper nas vložite pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Udeleženci se z udeležbo v nagradni igri izrecno strinjajo z objavo svojega imena in priimka na družbenem omrežju Facebook: https://www.facebook.com/Blukids-KOPER-101957894976156. Nagrajenec bo z imenom in priimkom objavljen pod objavo za nagradno igro.

9. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
- nedelovanje Facebookove strani blagovne znamke Blukids Koper ter posledice in vzroke nedelovanja,
- nedelovanje Facebookove strani blagovne znamke Blukids Koper, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
- kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, in kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

10. Končne odločbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridružuje pravico sprememb pravil zaradi tehničnih ali komercialnih vzrokov ali zahtev javnosti. V okoliščinah, ki jih ni mogoče predvideti ali preprečiti, se jim izogniti in za katere organizator ni odgovoren, se nagradna igra lahko prekine. Pri spremembah ali prekinitvi nagradne igre bodo sodelujoči obveščeni prek uradne Facebookove strani blagovne znamke Blukids Koper. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo na zasebno sporočilo uradne Facebookove strani blagovne znamke Blukids Koper ali pa na elektronsko pošto inf@blukids.si.

Za spore, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Kopru.

11. Veljavnost pravil

Pravila začnejo veljati 26. 2. 2022

 
Vse pravice pridržane © Blukids Slovenija 2020, izdelava MMStudio
zapri Na spletnih straneh Blukids.si uporabljamo piškotke z namenom zagotavljanja
spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez njih ne bi mogli
nuditi.

Z nadaljnjo uporabo spletnih mest soglašate z uporabo piškotkov.
Če piškotkov ne želite, jih lahko onemogočite v nastavitvah.